КАЛЕНДАРЪТ 
на Древната Българска
Цивилизация

е най-точният и
най-древният
в света.
 

Календарът на Древната Българска Цивилизация е най-съвършенният в света. Това е признато официално от UNESCO. Последните изследвания показват, че началото на Календара е през 5504 г преди Христа. Със своя 12 годишен цикъл, календарът прилича на Китайския, но е по-древен от него и, по данни в т.ч. и от Китайски извори по-скоро е негов първоизточник.

Но нима само този е единственият уникален знак за висока научност и цивилизованост?

- Българската Цивилизация построява в Азия Пирамиди, в сравнение с които Хеопс е джудже

- Българската Цивилизация дава на Европа стремето. Погледнете всички възможни Гръцки или Римски статуи барелефи мозайки итн – и ще се убедите че без Българите те не са познавали стремето! Яздели са така – без стремена.

- Българската Цивилизация дава на Европа четириколесната система (каруца карета каляска колесница). И тази 4-колесна система остава неизменно и до днес в основата на автомобилостроенето – това е класиката в тази област.
А без Българите в Европа колесниците са били ДВУколесни и не е била позната кормилната система, необходима за четири-колесните. На Европа това е дадено от Българската Цивилизация.

ВСИЧКИ ТЕЗИ ФАКТИ свидетелстват за Наука Култура Цивилизованост, която е развита толкова хилядолетия преди Христа – и чиято точност и прецизност остава като нещо чуждо даже и до днес в Гърция! – защото манталитетът на Гърците е изцяло базиран на мърлящина (дебирази) = карайдавърви. И печатът на тази мърлящина и карайдавървищина подпечатвя всяка тяхна работа – всичко, до което се докоснат, те си оставят пръстите върху него.
Това не го отричат и самите те!
Това ли е Цивилизация? Това ли е Култура?
Цивилизацията Културата Науката изискват ВЪЗДЪРЖАНИЕ – борба против страсти и сънливост – иначе не е възможно да се постигне прецизност!
А въздържанието – това е МОРАЛ!
Въздържанието – това е Любов към Истината!

Ето защо Гърците лъжат! – защото на тях им е по-лесно да плюят на въздържанието и да кажат „дебирази=карайдавърви” и така плюят също и на Истина и на чест и на всичко правилно и верно. Така им е по-лесно и така правят, вместо да се въздържат от лъжа и измама - и да поемат по трудния, но сладък път на Истината!

Що за цивилизация и що за култура е това?

Първи следи от Гръцко присъствие и зародиш на цивилизация в Гърция (Википедия).

Ахейското нахлуване към Древна Гърция (Википедия).
Ахейците били първите гърци. Пристигат на Балканския полуостров от Африка през 2 хилядолетие пр.Христа  бронзовата епоха). Периодът преди тяхното идване НЕ Е Гръцки. Виж в края на статията Гръцкия вариант и как си добавят и този НЕгръцки период към своята Гръцка история – и така започват да изглеждат в собствените си очи с още хилядолетие и половина по-древни:
πριν το 3000 π.Χ.-1420 π.Χ. - но даже и с тази добавка техните първи следи на просто присъствие не могат да достигнат даже и до подножието на древността на Българската Цивилизация – отбележете: става дума просто за тяхно присъствие по днешните земи, а не за развита цивилизация и култура при тях! А в това време, когато те просто са регистрирали първи стъпки от тяхното присъствие по тези земи (това е в бронзовата епоха!) Българите вече са имали съвършени познания за космическите движения и движенията на планетата Земя – от хилядолетия развита наука!

Също за Рим: цели седем хилядолетия по-късно „цивилизованите” Римляни ще изгорят на клада Джордано Бруно понеже придобил малко повечко от тях познание за планетите и ще преследват Коперник, а също и Галилей за неговото „откритие” че „тя е кръгла и се върти”...

Първи следи от цивилизация в Рим (Википедия).

Рим (впоследствие и Византия), които толкова гордо претендират за цивилизованост, успяха да създадат свой календар повече от ПЕТ (5) ХИЛЯДОлетия СЛЕД Календара на Древната Българска Цивилизация, то ест - едва около 46 г преди Рождество Христово! – създадоха свой календар - толкова несъвършен, че от тогава на разни „многомъдри” реформатори постоянно им се налага да го коригират – и всеки път те се оправдаят че всяка нова реформа се изисква от науката и обясняват колко много „научно” е това и фанатично преследват и удавят в кръв несъгласните с безумието на техните постоянни реформи. Това върши ВСЕКИ реформатор на този римогръцки календар – вършат го и до днес даже и тези реформатори които наричат себе си „православни християни” (НОВОкалендарците)!

А Българският Календар, според изследванията на специалисти в областите на Астрономията, Физиката и Математиката (
UNESCO), за последен път е коригиран през 4768 г, преди Христа – и от тогава до сега вече толкова хилядолетия си остава все същият, нито веднъж не е реформиран и пак остава най-точният! Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от Древно Българската! Това означава, че древните Българи са познавали до съвършенство космическите цикли и движенията на планетата Земя в пространството - и това повече от 5500 г преди Христа, когато повечето народи са живеели в своята каменна ера, а
от цивилизация по-специално в Гърция и Рим
не е имало още даже и зачатък!

Папата е направил поредната глупава грешка от така характерните за римляните - цели 15 века СЛЕД Христа (!) – и цели 70 века (седемдесет века!) СЛЕД Календара на нашите деди!!! Става дума за Реформа 13, за да се отличи от другите реформи на този крайно примитивен и несъвършен календар – той всеки път е кърпен и дозакърпван – и всеки път това е вършено крайно нескопосано.
Папата, когато прави Реформа 13, не прави изключение от този стил на нескопосаност и недомислици, но той към едната своя нескопосаност – добавя и и допълнителна такава
(на кръпката – ПАКкръпка) – това, че на всичко отгоре въвежда Реформа 13 още и в Църковния живот.

И след това (комичен в своето неведение какво всъщност е направил) започва гордо да представя пред цял свят делото на своите ръце (Исаиа.2:8, 3.Цар.16:7, 4.Цар.22:17, 2.Пар.34:25, Псал.9:17) като
„велико” „научно” „откритие”!

Не мирясва само с това – ами фанатично и даже с цената на човешки жертви - и до днес прави всичко възможно да наложи Реформа 13 глобално на цял свят!

Колко са жалки когато се опитват да блеснат с такива горди и надути (но комични в неведението им) приказки за „научност” на поредната реформа на календар, пълен с грешки (които лесно открива и малко дете) – глупаво убедени че САМО това е „познанието” - само това, до което са успели да стигнат те, именно ТЕ, че няма друго познание и че това тяхно „постижение” е „връх” на познанието! Накрая, за капак, те застават в позицията на „учители” и започват гордо да „поучават” за високата „научност” на своето „постижение” в областта на науката!

О, „многомъдри” дръвници, оценете истинската мъдрост на Древната Българска Цивилизация, създала най-точния Календар в света! Оценете тази мъдрост – поне тогава когато си блъскате взаимно твърдите глави и ги чупите един другиму в истеричен пристъп на „научност”, то ест - във фанатични спорове около вашия примитивен несъвършен календар!

Разберете най-сетне колко сте жалки в тези ваши спорове – и не се опитвайте да го реформирате повече! Светът и без това вече смята да го изхвърли ВЪОБЩЕ! Защо? Защото светът всемирно го оцени като ненаучен и напълно негоден – и в областта на науката светът достигна да признае висотата на познанието на древните Българи!

А нас Истинните Православни Християни въобще не ни интересуват числа време и календари, а ни интересува
РЕДЪТ и последователността на Богослужебните празници
– а този РЕД и последователност на Богослужебните празници не е временен!
Той е ВЕЧЕН!
Тази Богослужебна последователност е поставена като отправна точка по Юлиянския календар – не че той бил уж нещо съвършено и важно като числа! - нищо подобно – той и тогава и сега е някакъв несъвършен примитивен гръкоримски хроноинструмент! А тогава по него просто е била определена една отправна точка – понеже тази е била тогава хронометричната система в Империята!
Ето защо от тогава – от тази ОТПРАВНА ТОЧКА:
–  НЕ ден следва ден и НЕ числа следват числа
–  а Празник следва Празник! = ИМА Богослужебен РЕД и Последователност!
ТЯ е, която се гради с всеки изминат ден=събитие Църковна История и Живот  
а НЕ календар!
И тя е важната а НЕ примитивният гръкоримски календар и числа (папски или езически)!
–  Затова ние, Православните Християни, пазим тази ВЕЧНА и неизменна Църковна Последователност и Порядък=РЕД – и я пазим не заради глупави числа и дни на някакъв глупав гръкоримски календар (папски или езически), а я пазим въобще независимо от времето = ВЕЧНО!

Защо ТОЗИ Порядък=РЕД е важният а защо НЕ календар и числа?
– Ами защото Апостолът ясно казва: всичко да става с приличие и ред! (1.Кор.14:40)
И точно затова ние НЯМА да променяме Свещената Църковна
Последователност и РЕД
и няма да внасяме вашия хаос и безредие в Църковния Живот като ги подчиняваме на вашите глупави числа и вашите още по-глупави реформи на вашия несъвършен примитивен Календар!

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръвник – това (откровенно казано) означава:
а) от една страна – здрав пън (дърво), върху който се слагат други дърва за цепене с брадвата. Дръвникът се подбира да бъде здрав за да може да издържи на многото блъскане отгоре му.
б) от друга страна – толкова твърдоглав тъп и упорит глупак, че колкото и да се мъчиш да му обясниш най-прости истини, колкото и да му блъскаш глАвата с най-очевидни и логични доказателства и колкото и да го храниш с най-прости и лесни за храносмилане пояснения и колкото и да му ги повтаряш и повтаряш – същите или в различни варианти и окраски – тази глАва пак не може да схване и той така си и остава в неговата крайна и безпросветна тъпота и упоритост, тъй че даже и от това тук най-просто
обяснение-диагноза
на него пак може и да не му просветне.
 

Така че – престанете с вашите фанатични спорове (глупави до палячовщина)
за някаква
уж „правилност”
и уж „научност”
на глупавата реформа, която направил папата през 15-ти век, заради още по-глупави числа на вашия
съвсем глупав несъвършен календар!

(Още повече че е исторически факт, че тогавашните астрономи са му отговорили, че внасянето на тази реформа би било глупост, но негов кардинал умишлено е задържал отговора!)

Всякакви такива спорове и опити за доказване на „научност” са ненужни!
- Помъчете се да разберете: Ние няма заради тия глупави числа и папата, да внасяме хаос и безредие в Свещената Църковна Последователност и РЕД!
Анатема на папата, анатема и на неговата реформа 13, анатема и на всички опити за реформа! Анатема на всички които се опитват да внесат хаос и безредие в Свещената Църковна Последователност и РЕД, като променят последователността на Църковните празници за да я подчинят на жалки числа на някакъв жалък граждански календар и неговите жалки реформи! Светата Православна Църква е предала на анатема (вечно проклятие) това внасяне на хаос и безредие в Църковния живот, което причини гордостта и твърдоглавщината на папата и на онези които го следват (вж. 0013 Анатема) Щом Бог е внушил на Светата Православна Църква на Първи Вселенски Събор да постанови Църковната Последователност да получи отправна точка по Юлиянския календар (колкото и несъвършен да е той) ние няма да изменим тази Последователност на Църковните празници - и ние НЯМА да я подчиним на хаос от реформи на числа и календар - а ще я следваме неизменна и постоянна защото това е
- Църковна последователност
- а не календарна последователност!
Безумие, езичество и богохулство е да се изменя тази Църковна последователност и да се подчинява на каледнарни и числови реформи –  затова престанете с вашата новокалендарна дръвнищина и спрете да се мъчите да й придавате „научен” характер - за залъгване на наивниците.

Какво ни интересува нас, Православните Християни, че поредният римлянин или гръкоримлянин правил поредните детски и безуспешни опити да постигне поне някаква научност при техния глупав, ненаучен и неточен календар!
- Защо да подчиняваме Богослужебната Последователност на поредната мърлящина – на тези негови глупави и пак неуспешни опити за наука?
- Защо тези числа и глупави опити да ги превръщаме в ЦЕНТЪР и ОРИЕНТИР – защо да низвергваме Богослужебната Последователност и да я разбалансираме след като не числата, а тя е истинският Център и Ориентир на Църковния Живот? Защо онова, което е несравнимо по-висше – да се мъчим тъпо и упорито да го подчиняваме на по-низшето?

– и защо Богослужебната Последователност на Църквата да я наричаме „Нов календар”?
- Защо въобще да я наричаме „календар”? - Що за глупост!
Та тя НЕ Е календар! Тя е Богослужебната Последователност на Църквата!

Един
пример за по-лесно разбиране: Всеки грамотен човек знае какъв хаос и безредие настава в литургийния живот на реформаторите (новокалендарците), когато навлязат в Пасхалния период. Тогава при тях настава една мешавица защото Пасха не е възможно да се празнува по „новия календар” – затова те в един и същи период се принуждават:
- Празниците от месечния цикъл да ги празнуват по „новия календар”
- А пък Празниците от Пасхалния цикъл – да ги празнуват по „стария календар”
Те „изяждат” две Евангелия, закърпват от тук залепват от там и създават една страшна бърканица от която и самите те не могат да се оправят и постоянно спорят (даже и помежду си) и всеки от тях гордо се мъчи да доказва „научност” ...
И всички тия празни и глупави занимания и целия този хаос и безредие въвеждат в Богослужебната Последователност на Църквата – само и само за да се поклонят на някакви глупави числа, на още по-глупава реформа на някакъв несъвършен гръкоримски календар!

Друг пример за по-лесно разбиране: Защо в послушание на тия глупави реформи на глупави реформатори, да започнем например празника на Св.Серафим Саровски да го празнуваме на друга дата, обръщайки с главата надолу всяка Последователност на събития и факти? – Този Празник възниква преди около век и половина 2/15 януарий по тяхната глупава гръкоримска бъркотия, а по нашия точен Бългаски Календар – на 14ти АЛЕМ. Защо трябва сега заради тяхната гръкоримска бъркотия, ние Православните, да „реформираме” събития и факти, да променяме Богослужебно Последование и да почнем да го празнуваме вече не на 14ти АЛЕМ, а - на 1ви АЛЕМ?
Защо е тази глупост? - За да се поклоним на числата на реформаторите!И това поклонение на числата им да се прави след като тия дръвници така и не могат да разберат детски простата истина, че Св.Серафим е Светия, живял преди около век и половина (закръглям умишлено), но нека да кажем че е живял даже преди 3 или преди 4 века.  За това време даже и по тяхната гръкоримска бъркотия и недомислица – пак не могат да се натрупат цели 13 дни разлика, защото един ден корекция в техния календар се натрупва за 128 години и ако трябва да сме точни за числата спрямо празника на св.Серафим - тогава той трябва да е коригиран не с 13 дни, а само с 1 ден! И така с числата спрямо празника на всеки Светия – от преди 4 века, или преди 5 века, или преди 6 века итн – има РАЗЛИЧНО ЧИСЛО натрупани дни разлика! И сега какво безумие би било ние да се покланяме на тези числа и да оказваме пренебрежение към Празниците, то ест - да почнем да изменяме Богослужебната Последователност на Църквата! – Ето какъв краен фанатизъм проявяват реформаторите НОВОкалендарци като се мъчат да подчинят Празника на всеки от светиите на различните числа и дни натрупана разлика в глупавия им гръкоримски календар, който аз ще нарека
дебиразикалендар = карайдавървикалендар!
Що за дръвнищина!
- Каква страшна бъркотия и хаос настава така в целия Църковен Живот
- и каква крайна глупост е когато те с такъв фанатизъм под вид на „научност” изменят Богослужебния РЕД и Последование – и се мъчат да ги подчинят на числа и временни изменения на календари

Колко жалки са всички техни опити да предадат „научен вид” на своите падания и ставания и пакпадания в безплоден стремеж да постигнат тайните на истинната наука, открити от нашите деди по този въпрос още преди 7517 години! (по-точно – преди 6781 години – защото последна корекция на Българския Календар е през 4768 г, преди Христа + 2013 = 6781).

Каква жалкост, каква оскъдица - и с каква надутост и гордост се пъчи тя!

Есть и такие которые сами не поклонились Реформе 13 – но они ей „научно хлопают” в ладоши– и как только могут приветствуют, пропагандируют и помогают – преследуя фанатично тех, кто истинно и нелицемерно отказал поклониться этому безумию.
Здесь эти -
„научно хлопают”
в ладоши.


А здесь „герои-научники”
обучают других
своим „постижениям в науке”.

Что это за лицемерие и двуличие ваше, господа хлопающие в ладоши? Ведь вам Господь ясно сказал: Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым (Мф 12.33) – вот и вопрос:
- Если тому что рукоплещете является чем-то хорошим – тогда почему вы его не приняли?
- Если же вы его не приняли от того что оно плохое – тогда почему вы плохому рукоплещете?

Что же вы делаете в конце концов?
- Якобы и с Господом Богом по божески
- но чтобы и диавола не оскорбить – вы и ему ладошки похлопаете...
Эт что у вас за „вера в Бога” такая? Или может быть это от того, что вы БОГаты - и у вас их не один а два и больше „богов”? Вот почему вы этим своим лицемерием и двуличием показываете себя еще хуже откровенных сатанистов!
 
Ето защо - гръкоримляни и други като тях и до днес не са успяли да достигнат до тази висота на наука и познание, която ... >>>

 
 

 
 

Терапията на Шевченко

Е
динственната (засега) в света Методика която ще излекува боледуващия от рак
и други болести, обявени за нелечими - ще излекува резултатно и окончателно.
Разбира се – с Божия помощ!

Помагайте спасявайте
човешки животи ДАРОМ!

 
 


Православен Празничник
или

ПОСЛЕДОВАНИЕ на
Православните Празници


"Православен Календар"

- да, така сме свикнали
обикновено да четем
Но по-правилно е
да насочим нашето
внимание

към
Православните Празници
 защото те са важните
а не човешките числа!

 

 
 


За Църквата Христова
и за църквата на лукавстващите
(Псалом.25:5)

 
 


Всяка Наука извежда към Бога

 
 За Православната Църковна проповедКАК да различаваме лесно
- Православната проповед
- от лукавата проповед!

 
 


  
КАЛЕНДАРЪТ
на Древната Българска Цивилизация

е най-точният и
най-древният
в света.
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи

   
   
   

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Нашето Духовно Родословие

Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии

Светите Братя
Кирил и Методий

са Българи
от Царствения род Дуло


– вижте тяхното

Родословно Дърво
до 7 поколения назад!


Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии
(Статията е на Руски език
Български превод се очаква)


Наши Святые
Въ Писменехъ
и Кънигъ и Папирусехъ

Святая Равноапостольная Ольга Просветитеньница
Всея Руси

  
Святой Михаил Первый Митрополит Киевский и Всея Руси Чудотворец Болгарин

Не отрицайся Корней своихчтобы небыл ты отсечен от корня!
 

 
 

Защо Натанаил
и другите като него клеветят
Истинните Православни Християни
че уж били секта, или ерес и с други
лъжливи епитети?

УЗНАЙТЕ ФАКТИТЕ

и вие ще откриете Истинния отговор САМИ!

 
 


Кореспонденция:
Отец Иоан, помогнете на Владика Натанаил.

История на прилагането
на резултатната терапия

и полезни сведения, които многократно увеличават ефективността на нейното действие

 

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Гонения
на Истинни Православни Християни

по машинациите
на Натанаил
  
 

 
 


Какво е това АНАТЕМА?

 
бягството на Лот от проклетия от Бога Содом преди да излее Бог Своя справедлив гняв над това що Сам Той
е проклел

 
 


Истинската Българска
А
ЗБУКА
е по-древна
от латинската
и гръцката

с хилядолетия

и историческите факти свидетелстват че и двете тези са произлезли от нея.

Светите Братя Кирил и Методий (Българи от Царствения род Дуло) НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ НОВА Азбука на Българите а само са направили РЕФОРМА на Азбуката на Древната Българска Цивилизация.

 
 Драги нашенецо, ти си изучавай и си говори
Английски език
(
аз лично съм привърженик на Британския и се стремя да избягвам съблазънта на американизирането му)
обаче, моля те, недей прекомерно да се превземаш и да се увличаш и да залиташ в Англомания, защото, честно да ти призная - започва да ми се гади...

За това, което може би никога не си чувал за

Анлийския език
клик ТУК!
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи
      

   

Хеопсовата
пирамида

НЕ Е най-големият строеж
в света!

В сравнение с пирамидите на Древната Българска Цивилизация,
открити в Имеон (нашата древна прародина)
Хеопс е джудже!

 
 Национализъм, патриотизъм и национал-нихилизъм

Много добре ми е ясно, че много от хората които четат предидущата публикация
за
Английския език Драги нашенецо,.... също и много нашенци, ще ме укорят в неприязън към други нации и може би даже в
Български шовинизъм.
Това обаче няма да е вярно.
Продължи тук  >>>
  

 
 ЗА КОНТАКТ С НАС

 
  Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape