Братята Болг и Брем са основатели на българщината
 
Болг и Брем са двамата легендарни братя, основали българската народност според един малко известен ръкопис на йеросхимонах Спиридон
от 1792 г.

Този български монах, родом от Габрово, служи в Рилския манастир, където написва своята българска история, наречена: „История во кратце о болгарском наред славенском“. Ето какво пише в нея монахът Спиридон: „След смъртта на Колад    (това е според историята на Спиридон третият български цар, живял 823 г. преди Христа. Когато се родил неговият първи син Болг, народът запял песента, която в България се пее и днес:“Болг се роди, Коладе, тази вечер, Коладе…“ – б. а.) дойдоха синовете му Болг и Брем в годината от сътворението на света 4785 или 723 пр. Хр. и защото много крале победиха и много земи завладяха, възгордяха се и не мируваха помежду си; разделиха своята земя на две части, сиреч Брем взе земите на север от Дунав и на запад и завоюва земите даже до Балтийско море, до Померания и се заселиха там и народа му се назова по името на своя крал бреми или пеми – сегашните чехи, Померания, която е земята Брандербурия и не само Брандербурия, но и Сведия и великата Скандинавия, която сега се нарича Данимарко. И когато се върна оттам, отиде срещу сарматите и русите и ги победи, и град построи  в земята им и го нарече Нов-город. Дотогава русите нямаха град, ни села, живееха като диви в къщи по полята, сиреч прехождаха от място на място. И когато се върна оттам в Сармация, бе убит от своите.“

А ето и разказа на монаха Спиридон за Болг, „петия крал илирически“: „Болг беше брат Бремов и завоюва Тракия, Македония, Далмация, стигна даже до Бяло море и Рим. И той бе подобен на своя баща – голям мъчител, заповяда на народа да се нарича на неговото име – болгаре, а не както някои мислят, че от река (Волга) иде името болгари. Гърците като нямат словото „буке“, буквата „Б“, не могат да кажат болгаре, а римляните, имащи буквата „Б“, могат да кажат болгари.“/21/.

От този разказ на Спиридон става ясно че български крал е владял земите на днешния Балкански полуостров много преди Христа и освен това негови родственици са населили Западна и Северна Европа. Тук може да се направи връзката с народа Фир Болг, описан в келтската история /22/ като много древен и силен народ. Този народ е народът на старите българи, които не са пришълци от азиатските степи, а са автохтонното (коренното) население на Европа и Балканите отпреди 7-8 хиляди години.

 


 

Истината:
Траки, славяни и българи са едно

През 2008 г. археолози откриха тракийска колесница в могилата край Кераново.

През хилядолетната история на нашите земи преките източници за собствения ни произход са затривани планомерно и последователно. Само при турското нашествие на Балканите са унищожени над 6000 ръкописни книги, според някои – 12 000. /23/. Днес съдим по възстановени чужди източници или по късни преписи на гръцки и други автори, които винаги са били настроени против българите. Та вземете днешните истории на наши съседи – те са пълни с мегаломански идеи: как Троя е древен турски град (според турски „учени“) или как т. нар. „елини“ живеели по изконните български земи от векове. Макар че са живи още свидетели на гоненията и геноцида срещу беломорските и тракийските българи през периода 1913 -1923 г..
Освен това старите чужди източници са пълни с неточни и изкривени понятия за едни и същи неща. Така например за старите българи, живеещи по същите земи, както и днес съществуват десетки понятия от времената на Страбон и Херодот – кимерийци, скити, мизи, беси, вандали, готи, гети, склавини, венети.
Според Паисий Хилендарски, от когото цитираме обикновено едно- единствено изречение, гърците наричали българите „готи и хуни“. Според полския учен Лелевел (1786 -1961) и руския учен А. Чертков (1789-1858 г.), както и според българите Петър Берон, Георги Раковски и Любен Каравелов траки и славяни са един и същи етнос. /24/.
А това, че те пък са едно и също с българите, е изразено в достатъчно източници – и наши, и чужди. Казионните историци обаче отказват да ги четат и тълкуват, прескачат ги и продължават да набиват теорията за пришълците прабългари и завареното славянско море.
Според днешните учебници мизите са едно от тракийските племена. Но за древните и средновековни автори мизите са българи. Ето доказателствата: Още в Анонимния латински хронограф, датиран от Момзен към датата 334 г сл. Хр., се казва: „мизи“, които са известни като българи“.
Ето какво пише Йона Зонара: „Същият Анастасий (491-518 г.- б. а.) съгради стена, както се нарича, простираща се от голямото море чак до Селимврия, поради нахлуването на мизийците, сиреч българите и скитите…“ /25/.

 


 

Генетиката доказва, че сме тук и сме същите отпреди 8000 г.

Генетиката показва, че сме тук и сме същите отпреди 8000 г. Това се доказва и от най-модерни научни изследвания.

През 2004 г., март, в американското списание „The American journal of Human Genetics“ („Американско списание за човешка генетика“) беше публикувано огромно международно генетично изследване на Y-хромозомите сред мъжете. Мъжките Y- хромозоми единствено дават данни за приемствеността на качествата и характеристиките на рода. По този начин бе установено, че съвременният човек в днешния си вид има прародина в днешна Етиопия преди 100 хиляди години. В нашите земи е достигнал преди около 70-80 хиляди години. Най-старите засега открити археологически находки у нас датират цивилизация на високо ниво отпреди 7-8 хиляди години – далече преди шумерската и египетската. И тук е най-любопитният момент в генетичното изследване – проучването на останките на скелети и на генетичния материал на днешните българи, живеещи в днешна България, показва, че ОКОЛО 30% ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ МЪЖЕ НОСЯТ СЪЩИЯ ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ КАТО ТОЗИ НА ДРЕВНОТО БАЛКАНСКО НАСЕЛЕНИЕ ОТПРЕДИ 7800 ГОДИНИ!

Какво се случи след публикуването на този сензационен материал? Мислите, че академичните историци, които твърдяха, че траките са се стопили и ние - днешните българи, нямаме нищо общо с тях, си изядоха дипломите и се скриха в манастир? Не, те продължават да пишат учебници, в които разпространяват лъжите си. И още нещо – генетичните данни говорят, че древните обитатели на Балканите – тоест пратраките, са се появили тук като етнос и цивилизация и оттук са се разселвали към Мала Азия. Това научно откритие дава основа за обрат в историческите теории и потвърждава тезата на Ганчо Ценов, че старите българи са същите народности, които през вековете са наричани с различни тракийски, скитски и хунски имена, но са автохтонното население на днешните ни земи и само са се разселвали на юг и изток, за да се върнат пак тук след обиколка на Черно и Каспийско море.

Нови изследвания на учени като Петър Добрев пък доказаха през последните двайсетина години категорично, че българите не са тюрки по произход и са имали поне три държави в областта Бактрия, край Хиндукуш и Памир. Че са ираноезичен народ и са носители на знание и държавност там, където са се настанявали.

Има и други, по-стари генетични данни, които са известни на едно затворено общество от учени, но не и на широката общественост. Например фактът, че досегашните генетични изследвания сочат, че днешните българи са 60% европеиди от средиземноморската група – MEDITERRANIAN. Докато днешните гърци са само 40% такива. Значи гърците са по-скоро нещо друго, но не и европеиди.  Други 30% от българите са европеиди от типа ALPINE, DINARIC. Групата тип NEO-DANUBIAN, тоест „славянската“, група е представена сред българите едва с 5%. Точно толкова са и представителите на тюркската група – TURANID. Интересно е, че сред унгарците тюркската група е цели 25%, което е повече от наличието та тюркския тип TURANID в самата Турция – 20%. В Турция тюркският тип е колкото българския – MEDITERRANIAN – 20%. Това доказва, че в днешна Турция има повече остатъци от жителите на някогашните български владения в Мала Азия, отколкото тюрки.

Въпросът е в това, че повечето изследователи хващат един или няколко епизода от много старата история на българите и разнищват подробностите в този епизод до умопомрачаване.

Например памирската тема в момента заема огромна част от изследванията на автори като Петър Добрев и други. Техните доказателства, че сме индоевропейска, а не тюркска народност са верни, но не дават цялостната картина на нашето историческо развитие. Вторачвайки се в Памир, тези изследователи го обявяват за първородина на българите. Грешка! Памир и Хиндукуш, древна Бактрия, както и Волжка България са само етапи от световния кръговрат на българите, не са прародината. Прародината е  тук, където сме сега, и винаги е била тук. През вековете често от разселилите се преди 7500 години наши предци са се връщали у дома. И точно защото са се връщали при своите и вкъщи, те не са имали проблем с населението, останало по тези земи. На това се дължи братският прием между тукашното население и преместилите се сънародници на Кубрат през 7 век. Свои са идвали при свои, а не „орда прабългари“ при „славяни“. Славяни е просто едно от наименованията на българите през вековете.

Много често виждаме дървото, но не и гората. Цялото остава неизяснено. А цялото е общата теория за европейския произход на българите, за тяхното разселване на юг и изток и завръщането на разроилата се народност през различни епохи обратно тук, на Балканите, в днешните и древните земи на българите.

Какво се е случило и защо имаме много „родини“ в Евразия
Преди  7600 години – над пет и половина хилядолетия преди Христа, се е появил Босфорът като проток. Дотогава сушата е свързвала Европа и Азия. Черно море е било сладководно езеро, около което е процъфтявала високоразвита цивилизация. Разликата в нивото между Черно море и днешното Егейско море била 90-120 метра. При поредното разтопяване на ледници преди 7600 г. водите на световния океан проправили път през сушата и нахлули в Черно море. Резултатът бил потоп, описан в не едно историческо и религиозно съчинение. Доказателствата за това са изложени в изследването на Уилям Райън и Уолтър Питман „Ноевият потоп“. /41/.

През 1985 г. подводно археологическо проучване със специална подводница открива в района на древните брегове отпреди потопа един предмет във форма на чиния. Той е наречен „чинията на Ной“ и по него има писменост, която беше определена от нашия учен Боно Шкодров, занимаващ повече от 10 години с разчитане на древни писмености като протошумерска. Шкодров смята, че същите писмени знаци има и в находките край Караново Сливенско, в Магурата и Градешница.

Като протошумерски определи знаците по чинията и световноизвестният белгийски учен лингвист Харалд Хаарман. Според него знаците трябва да се датират около 6000 години пр. Хр. и могат да се сравняват с протошумерските знаци.
Но какво значи това тогава? Излиза, че по нашите земи се е родила цивилизацията, която се е развила по-късно като шумерска, като „древната цивилизация на земята“. Явно има и по-древна от най-древната и тя е Варненската цивилизация, развила се по нашите земи преди 7500-8000 години. И тъй като генетичните изследвания  пък сочат, че около 30% от днешните мъже на България са със същите генетични белези като мъжете отпреди 8000 години, живели тук, то изводът е, че българите са по древен народ от шумери, акади, египтяни  и юдеи и са създали висока цивилизация преди тях. Това трябва да се учи в българските учебници, а не измишльотините на изпилените мозъци, наричащи се учени, които ни обясняват, че сме номади, появили се в Европа през 7 век.

Но за да се изучава истинската теория за произхода на българите, е нужна една подробност – националисти да управляват България.

(Следва)
 


 

Египтяните са пришълци от Черно море

Високата предшумерска цивилизация от нашите земи, чиито останки се намират днес по нашето крайбрежие и под водата, се разпръснала на юг, на изток и на запад. Основателите на шумерската цивилизация, считана погрешно за най-стара, са пришълци от Черно море. Основателите на ведическата древноиндийска цивилизация са също пришълците от Черно море.
Основателите на египетската цивилизация също са пришълци от Черно море. Това не е ексцентрична теория, това е потвърдена от все повече съвременни открития фактология.
Дори в класическата ни литература има доказателства, но се пренебрегват. Николай Райнов в своята „История на пластичните изкуства“ цитира египетския т. нар. „Царски папирус“, съставен около 1500 г. пр. Хр. В тоя папирус се казва, че във времето, което съответства на V хилядолетие пр. Хр., от север са дошли полубогове, наследници на бог Хор./42/.
Според редица учени – историци и лингвисти като Гелб, шумерската писменост е пренесена от друг културен кръг, който той нарича „елемент Х“.
Такова е положението на юг от Черноморието след потопа от 5600 г. пр. Хр.
На изток също се разселва част от нашите предци. През 20 век станаха открития, които доказват това. В пустинята Такламакан, в Таримската котловина бяха открити погребения – само на едно място 113 гроба, на възраст 4000 години. Шокът за откривателите беше в това, че погребаните – много добре запазени поради пустинния климат, мумифицирани тела бяха на европеиди, на бели хора с европейски черти и антропологични белези, съответстващи на индоевропейците от т. нар. „понтийски тип“. Намерени са остатъци от колела, такива, каквито са открити и в днешна Украйна, на възраст 3000 г. пр. Хр. и в днешна България в с. Биково, Сливенско, на същата възраст. Намерени са следи от развито коневъдство и култура, каквато е при Варненския некропол отпреди 7600 години. По мумиите са открити следи от операции в коремната област.
Също на изток има направени открития и в областта на Алтай – през 1990 г. в алтайските степи около Укок руската археоложка Наталия Полосмак откри гробове на индоевропейци и на т. нар. „принцеса от Укок“ – около 25-годишна жена, погребана с шест коня. Възрастта на находките е около между 1500 и 2000 години пр. Хр. Тази находка говори защо някои учени говорят и за „алтайска“ следа в произхода на българите. Просто защото и до този район са достигнали пръснатите от потопа наши предци, за да се завърнат след хилядолетия в първичната родина – днешна България.
Нека се отправим и на запад. Вече стана дума за ирландския епос, описващ идването на народа Фир Болг в дълбоката древност. Тази древност се определя от специалистите пак там – около 1400 години пр. Хр.

 

Траките са най-древната цивилизация

Какво излиза от всички тези най-нови находки и стари легенди и разкази?

 

Че една народност, наречена „понтийска“, от индоевропейски произход, заселена в земите на днешна България по Черноморското крайбрежие, с високоразвита цивилизация, включваща най-старата обработка на злато, развита медицина и най-ранната писменост,  претърпява огромен катаклизъм и се разселва във всички посоки – юг, югоизток, изток, североизток, запад.

Тази висша цивилизация е прототип на шумерската цивилизация и писменост, на египетската и ведическата брахминска писменост. Това е протонародът, който бива записан в хрониките като шумери, балкхари, бактрийци, хорити, хунори, фригийци, пеласги, мизи, беси, одриси, мирмидонци, македони – траки изобщо. След това, наричани от различни автори готи, гети, кимерийци, скити, анти, склавини, хуни, оногури или оногондури – в крайна сметка и общо казано – българи.

Преди около 5000 години – близо две и половина хилядолетия след потопа в Черно море, е започнало движение обратно – към пъпа на цивилизацията на Балканите. Това движение минава по различни пътища и става в различни срокове. Разклоненията на протобългарската цивилизация – да я наречем „Варненски некропол“ – заемат разни точки на Евразия.
Една част от потомците на този първонарод се спасяват в Таримската котловина под връх Тенгри – на територията на днешен Китай, където през 20 век намират мумиите им. Впрочем на китайски българската народност се означава с йероглифа „бао“, което значи „общение с висша сила, духовност, сила на духа“. Интересното е, че с този йероглиф се означава българската народност и днес – така, както и преди 2000 години.

Друга част от нашите прародители заемат територията на Месопотамия и създават основата на шумерската цивилизация. Арамейската писменост, на която е писана най-старата част от Библията, е дело на разклонение от древните протобългари. В източната част на Сирия се намират най-старите християнски манастири. Езикът, на който е говорил Христос, е езикът на монасите там – арамейски. Който и днешен българин да отиде в района на Малюля, където живеят арамеите, и посети манастира там, остава изумен от песнопенията. Те са невероятно близки с нашите народни песни. Нашата етнографка Сава Костова пише след такова посещение в един от най-старите християнски арамейски манастири до Малюля, Сирия: „Пуснаха ни грамофонна плоча с първото църковно песнопение (съчинявано – б. а.) по време на Христос. С голямо учудване аз възкликнах: „Нима това не е българска народна песен?“ Отговори ми се, че много българи, които идват тук, казват същото. Нима още тогава, че и до днес българската народна песен от страната на Орфей е имала такава висока цена като съвършено музикално изкуство и от песнопение за Христос днес тя звучи в Космоса… Минавайки по музеите в Сирия, можах да констатитарам, че материалната култура на Тракия е толкова близка с тази от някои техни райони като орнаменти, тъкани, костюми, оръдия на народната техника, накити и др. , че някои можеш да ги объркаш...“

Доказателство за божествения характер на българската песен – еманация на българския дух, е фактът, че в Космоса лети диск с уникалната родопска песен „Излел е Дельо хайдутин“, изпълнена от Валя Балканска и гайдаря Димитър Петковски. Не лети изпълнение на Майкъл Джаксън, въпреки че бил най-тиражираният изпълнител по света според статистиките.


 


 

Историята ни е подменена заради чужди интереси

Учени като проф. Иван Шишманов налагат най-големите абсурди в историята на българите

За корифеи на лъжата като Шишманов историческите факти нямат значение. Такива хора защитават славянофилската теория на чужди интереси, като гледат само да наместят накриво фактите към фалшива теория.

В безумието и продажната си дейност фалшификаторите на историята ни като Васил Златарски и неговите поддръжници стигат до откровени абсурди. Като например твърдението на проф. Иван Шишманов за произхода на името „българин“, „България“. Според този „учен“, за когото ще срещнете суперлативи в енциклопедиите, името „българи“ идвало от името на река Волга, край която нашите предци си пасели конете. Простото историческо съпоставяне доказва, че по времето, в което част от огромната народност на старите българи са живеели наистина до тази река, тя се е наричала Итил, а не Волга. По-скоро реката е кръстена на нашите предци, отколкото обратното. Но за корифеи на лъжата като Шишманов историческите факти нямат значение. Тези обслужващи тогава славянофилската теория агенти на чужди интереси като него са гледали само едно – да наместят накриво фактите към фалшивата теория за ордата, дошла от Изток и вляла се в славянското море.

Защо е тази бясна амбиция да се изкривява българската история?

Защото след Освобождението в Европа и Русия се появява стремеж България да бъде очертана в границите между Стара планина и Дунав. Така е изгодно на Русия, която се стреми към Проливите и не иска българите да имат държава до Бяло море, макар границите на Екзархията да са такива. На Западна Европа пък не й харесва да има силна българска държава, която да измести създадената вече послушна на Англия гръцка държава. Ето как България трябва да бъде разкъсана на пет парчета и тя е разкъсана по време на Берлинския договор от 1879 г.

Интересите на враговете – Русия и Англия, се обединяват на гърба на страдаща България. Благодарение на невероятния национален дух на новите български държавници и интелигенция само шест години след зловещия Берлински договор българите извоюват със свои сили обединението на Княжество България и Източна Румелия. Родината е обединена, но не изцяло. Извън пределите, под робство остават Македония, Тракия и Добруджа и Поморавието.

 
 

 
 

Терапията на Шевченко

Е
динственната (засега) в света Методика която ще излекува боледуващия от рак
и други болести, обявени за нелечими - ще излекува резултатно и окончателно.
Разбира се – с Божия помощ!

Помагайте спасявайте
човешки животи ДАРОМ!

 
 


Православен Празничник
или

ПОСЛЕДОВАНИЕ на
Православните Празници


"Православен Календар"

- да, така сме свикнали
обикновено да четем
Но по-правилно е
да насочим нашето
внимание

към
Православните Празници
 защото те са важните
а не човешките числа!

 

 
 


За Църквата Христова
и за църквата на лукавстващите
(Псалом.25:5)

 
 


Всяка Наука извежда към Бога

 
 За Православната Църковна проповедКАК да различаваме лесно
- Православната проповед
- от лукавата проповед!

 
 


  
КАЛЕНДАРЪТ
на Древната Българска Цивилизация

е най-точният и
най-древният
в света.
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи

   
   
   

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Нашето Духовно Родословие

Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии

Светите Братя
Кирил и Методий

са Българи
от Царствения род Дуло


– вижте тяхното

Родословно Дърво
до 7 поколения назад!


Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии
(Статията е на Руски език
Български превод се очаква)


Наши Святые
Въ Писменехъ
и Кънигъ и Папирусехъ

Святая Равноапостольная Ольга Просветитеньница
Всея Руси

  
Святой Михаил Первый Митрополит Киевский и Всея Руси Чудотворец Болгарин

Не отрицайся Корней своихчтобы небыл ты отсечен от корня!
 

 
 

Защо Натанаил
и другите като него клеветят
Истинните Православни Християни
че уж били секта, или ерес и с други
лъжливи епитети?

УЗНАЙТЕ ФАКТИТЕ

и вие ще откриете Истинния отговор САМИ!

 
 


Кореспонденция:
Отец Иоан, помогнете на Владика Натанаил.

История на прилагането
на резултатната терапия

и полезни сведения, които многократно увеличават ефективността на нейното действие

 

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Гонения
на Истинни Православни Християни

по машинациите
на Натанаил
  
 

 
 


Какво е това АНАТЕМА?

 
бягството на Лот от проклетия от Бога Содом преди да излее Бог Своя справедлив гняв над това що Сам Той
е проклел

 
 


Истинската Българска
А
ЗБУКА
е по-древна
от латинската
и гръцката

с хилядолетия

и историческите факти свидетелстват че и двете тези са произлезли от нея.

Светите Братя Кирил и Методий (Българи от Царствения род Дуло) НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ НОВА Азбука на Българите а само са направили РЕФОРМА на Азбуката на Древната Българска Цивилизация.

 
 Драги нашенецо, ти си изучавай и си говори
Английски език
(
аз лично съм привърженик на Британския и се стремя да избягвам съблазънта на американизирането му)
обаче, моля те, недей прекомерно да се превземаш и да се увличаш и да залиташ в Англомания, защото, честно да ти призная - започва да ми се гади...

За това, което може би никога не си чувал за

Анлийския език
клик ТУК!
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи
      

   

Хеопсовата
пирамида

НЕ Е най-големият строеж
в света!

В сравнение с пирамидите на Древната Българска Цивилизация,
открити в Имеон (нашата древна прародина)
Хеопс е джудже!

 
 Национализъм, патриотизъм и национал-нихилизъм

Много добре ми е ясно, че много от хората които четат предидущата публикация
за
Английския език Драги нашенецо,.... също и много нашенци, ще ме укорят в неприязън към други нации и може би даже в
Български шовинизъм.
Това обаче няма да е вярно.
Продължи тук  >>>
  

 
 ЗА КОНТАКТ С НАС

 
  Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape